preloader

Güncel Yayınlar

Resmi gazete incelemeleri, vergi hukuku, tıp hukuku ve tüp bebek hukuku alanlarında kaleme alınan makale ve yayınlar

BaşlıkTarihKategoriler
Eksik Borç Kavramı2020/11/17Hukuk, Makaleler2020-11-17 09:00:43
Sigorta Tahkim Komisyonu Kararlarının Doğrudan Temyiz Edilmesi Gerektiğine İlişkin Karar2020/11/16Hukuk, Makaleler2020-11-16 09:00:02
İşçilik Alacaklarında Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Alacak Davası2020/11/15Hukuk, Makaleler2020-11-15 11:15:29
Genel Hatlarıyla Kıdem Tazminatı2020/11/13Hukuk, Makaleler2020-11-13 11:25:20
Son Kanun Değişiklikleri Işığında Zorunlu Arabuluculuğa Dahil Olan Uyuşmazlıklar2020/11/12Hukuk, Makaleler2020-11-12 13:50:04
Ödeme Emirlerine Karşı Dava Açma Süresi ve Bu Sürenin Anayasaya Uygunluk Açısından İncelenmesi2020/11/11Hukuk, Vergi Hukuku2020-11-11 06:29:04
Amme Alacaklarında Ödeme Emrinin Tebliği Yöntemleri2020/11/09Hukuk, Vergi Hukuku2020-11-09 15:26:26
Özel Usulsüzlük Cezasında Bildirim Şartına İlişkin Bilgi Notu2020/11/09Hukuk, Vergi Hukuku2020-11-09 06:33:49
Devre Mülk ve Devre Tatil Sözleşmelerinde Karşılaşılan Sorunlar2020/11/09Hukuk, Makaleler2020-11-09 06:28:18
Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteğine İlişkin Karar2020/11/05EDU Gündem2020-11-05 07:59:13
Yargıtay Kararları Işığında “Aşırı Yararlanma”2020/11/03Hukuk, Makaleler2020-11-03 07:42:33
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergi Nispetlerinin Tespitinde Değişiklik2020/10/30Uncategorized2020-10-30 11:46:51
Fesih Yasağı ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Süreler 2 Ay Daha Uzatılmıştır.2020/10/27EDU Gündem2020-10-27 07:05:31
Torba Kanun Tasarısında Yer Alan Vergisel Düzenlemeler2020/10/23EDU Gündem2020-10-23 07:37:56
Tüp Bebek Merkezlerinde Görevli Sağlık Personelleri2020/10/13Makaleler, Sağlık Hukuku2020-10-13 16:22:37
Türk Hukukunda Üreme Hücreleri ile Embriyonun Dondurulması ve Saklanması Uygulamaları2020/10/13Makaleler, Sağlık Hukuku2020-10-13 14:48:50
Şirketin Vergi Borçları Nedeniyle Eski Ortağa/Kanuni Temsilciye Ödeme Emri Gönderilmesi2020/10/07Uncategorized2020-10-07 15:18:20
Türk Hukukunda İzin Verilen Yapay Döllenme Çeşitleri2020/10/06Makaleler, Sağlık Hukuku2020-10-06 11:56:59
Vergi Hukukuna İlişkin Kavramlar2020/09/29Vergi, Vergi Hukuku2020-09-29 12:52:52
Tüp Bebek Merkezi Uygulamalarında Tıbbi Müdahale Kavramı2020/09/29Makaleler, Sağlık Hukuku2020-09-29 07:22:59
Yetkili Tüp Bebek Merkezi2020/09/28Makaleler, Sağlık Hukuku2020-09-28 09:18:39
Sermaye Şirketlerinde Kar Payı Dağıtımı Sınırlamasının 3 Ay Süre İle Uzatılmasına İlişkin Karar2020/09/18EDU Gündem2020-09-18 09:00:55
Protesto Gösterisine Yapılan Polis Müdahalesinde Kötü Muamele Yasağına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı2020/09/17Hukuk, Makaleler2020-09-17 12:59:08
E Duruşma Kılavuzu2020/09/16EDU Gündem2020-09-16 13:25:17
E-Duruşma Dönemi2020/09/16EDU Gündem2020-09-16 13:18:06
Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması2020/09/16Vergi Hukuku2020-09-16 12:49:36
Vergi Ziyaı Cezasının İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı2020/09/16Vergi Hukuku2020-09-16 12:34:49
Tüp Bebek Tedavisi Harcamalarının Gider Olarak Yazılabilmesi2020/09/06Vergi Hukuku2020-09-06 14:17:27
Yabancı Ülkelerde Verilmiş Mahkeme Kararlarına İstinaden Ödenen Tazminatlar Gider Olarak Yazılabilir Mi?2020/09/06Vergi Hukuku2020-09-06 12:11:23
Manevi Tazminat Gider Olarak İndirilebilir Mi?2020/09/06Vergi Hukuku2020-09-06 11:36:59
Kripto Para Hesapları ve Borçlunun Mal Kaçırması2020/09/04Makaleler2020-09-04 15:31:12
Bankaların Vergi Daireleri ile Bilgi Paylaşım Yükümlülüğü2020/09/04Vergi Hukuku2020-09-04 14:30:30
Yaşama Hakkı Perspektifinde Özel Tüketim Vergisi’nin Değerlendirilmesi2020/09/04Vergi Hukuku2020-09-04 13:21:57
Fesih Yasağına İlişkin Sürelerin İki Ay Uzatılması Hakkında Karar2020/09/04EDU Gündem2020-09-04 07:32:16
Özel Okullara Ödenen KDV’nin İadesi Sorunu2020/08/31Vergi Hukuku2020-08-31 07:25:40
Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar2020/08/31EDU Gündem2020-08-31 06:13:14
Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar2020/08/29EDU Gündem2020-08-29 23:16:12
Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik2020/08/29EDU Gündem2020-08-29 22:55:04
Veteriner Biyolojik Numunelerinin Alınması, Nakledilmesi, İthalatı, İhracatı Ve Laboratuvar Şartlarına Dair Yönetmelik2020/08/29EDU Gündem2020-08-29 11:16:37
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’De Değişiklik2020/08/28EDU Gündem2020-08-28 14:35:28
Trafik Kusur Raporuna İtiraz Yolları2020/08/26Makaleler2020-08-26 13:40:53
Yurtdışında Boşananların Türkiye’de de Boşanması Gerekli midir?2020/08/26Makaleler2020-08-26 12:57:21
Vekaletnamenin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası2020/08/26Makaleler2020-08-26 09:03:47
COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2020/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi2020/08/26EDU Gündem2020-08-26 08:30:34
Estetik Ameliyatta İstenilen Sonucun Elde Edilememesi Ve Tazminat Yükümlülüğü2020/08/21Makaleler2020-08-21 13:35:19
Estetik Ameliyata Sebebiyet Veren Kişinin Masrafları Tazmin Borcu2020/08/21Makaleler2020-08-21 12:01:44
Yatırım Tavsiyesi Verme Suçu YTD2020/08/20Makaleler2020-08-20 14:22:27
Takdire Sevk İşleminin Vergi Zamanaşımına Etkisi2020/08/16Vergi Hukuku2020-08-16 12:06:33
Hukuken Yanlış Olan Ve İadesi Gereken; Bankaların Fiziki Döviz (Dolar, Altın Ve Diğer) Çekim Komisyonu Almaya Başlamasına İlişkin Bilgi Notu2020/08/16Makaleler2020-08-16 10:37:32
Vergide Takdire Sevk Nedir?2020/08/11Vergi Hukuku2020-08-11 17:41:20
Kambiyo Vergisi Nedir?2020/08/08Vergi Hukuku2020-08-08 14:30:08
Yat Vergisi Nedir? Yat Vergisi Nasıl Hesaplanır?2020/08/05Vergi Hukuku, Vergi Türleri2020-08-05 21:05:05
Vergi Ödeme Zamanları2020/08/04Vergi Hukuku2020-08-04 21:04:42
Vergi Cezaları2020/08/03Vergi Hukuku2020-08-03 21:04:00
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yapılan Değişikliğe İlişkin Tablo2020/08/02EDU Gündem2020-08-02 14:37:05
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yapılan Değişikliğe İlişkin Bilgi Notu2020/08/02Makaleler2020-08-02 14:21:11
Özel Tüketim Vergisi Nedir?2020/08/02Vergi Hukuku2020-08-02 10:03:38
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı2020/08/01Vergi Hukuku2020-08-01 10:04:18
Otellerin Misafirlerine(Konaklayanlarına) Karşı Hukuki Sorumluluğu2020/07/30Makaleler2020-07-30 13:38:44
Muhtasar Beyanname İşlemi Nedir, Nasıl Yapılır?2020/07/30Vergi Hukuku2020-07-30 10:00:16
Kurum Vergisi Nedir, Nasıl Hesaplanır?2020/07/29Vergi Hukuku, Vergi Türleri2020-07-29 10:02:58
Katma Değer Vergisi Nedir, Nasıl Hesaplanır?2020/07/28Vergi Hukuku, Vergi Türleri2020-07-28 10:00:38
23/07/2020 Tarihinde TBMM Genel Kurulunda Kabul Edilen; Fesih Yasağı, Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Hususlarında Önemli Değişiklikler Öngören Kanun2020/07/27EDU Gündem2020-07-27 17:38:56
Kapora nedir? Geri Alınabilir mi?2020/07/27Makaleler2020-07-27 16:44:20
Avukatlık Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun2020/07/27EDU Gündem2020-07-27 16:39:35
Zamanaşımına Uğrayan ve Kambiyo Senedi Vasfını Kaybeden Bonoda Vade Tarihine İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararı2020/07/27EDU Gündem2020-07-27 15:57:05
İnteraktif Vergi Dairesi İşlemleri Nedir, Nasıl Yapılır?2020/07/27Vergi Hukuku2020-07-27 10:00:16
Gelir Vergisi Nedir, Nasıl Hesaplanır?2020/07/26Vergi Hukuku, Vergi Türleri2020-07-26 10:00:46
Gelir Vergisi Muafiyetinden Kimler Yararlanabilir?2020/07/25Vergi Hukuku, Vergi Türleri2020-07-25 10:00:10
Emlak Vergisi Nedir, Nasıl Hesaplanır, Ne Zaman Ödenir?2020/07/24Vergi Hukuku, Vergi Türleri2020-07-24 10:00:37
Dijital Hizmet Vergisi2020/07/23Vergi Hukuku, Vergi Türleri2020-07-23 10:00:16
Alışveriş Merkezleri İle İlgili Yönetmelikte Değişiklik2020/07/22EDU Gündem2020-07-22 16:30:42
2020 Yılında Gelir Vergisi Dilimleri2020/07/22Vergi Hukuku, Vergi Türleri2020-07-22 10:00:02
2020 Yılı Damga Vergisi Oran ve Tutarları2020/07/21Vergi Hukuku, Vergi Türleri2020-07-21 10:00:42
Amme Alacaklarının Korunmasında İhtiyati Haciz2020/07/15Vergi Hukuku2020-07-15 21:44:37
Belediye Alacak Türleri ve Ödeme Emri2020/07/10Vergi Hukuku2020-07-10 16:06:19
Ödeme Emri ve Tarh Zamanaşımı2020/07/10Vergi Hukuku2020-07-10 15:59:47
Ödeme Emri ve Tahsil Zamanaşımı2020/07/10Vergi Hukuku2020-07-10 15:57:37
6183 Sayılı Kanun Kapsamında Ödeme Emrinin Usulsüz Tebligatı2020/07/10Vergi Hukuku2020-07-10 15:55:06
6183 Sayılı Kanun Kapsamında Ödeme Emri2020/07/10Vergi Hukuku2020-07-10 15:51:00
Ticari Sözleşmelerde Mücbir Sebep Hükümlerinin Güncel Korona Virüs Vakası ile Birlikte Değerlendirilmesi2020/03/24Makaleler2020-03-24 19:17:21
Covid-19 Salgını Çerçevesinde Alınan Önlemlerin Kira Sözleşmeleri Üzerindeki Etkisi2020/03/24Hukuk2020-03-24 18:28:28
Korona Virüsüne Karşı İşverenin Yükümlülükleri2020/03/17Hukuk2020-03-17 10:38:32
MASAK’ın Şüpheli Durumlarda Uyguladığı Bloke Yetkisinin İncelenmesi ve Uygulanan Blokenin Kaldırılması2019/09/26Makaleler2019-09-26 14:56:07
Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Üzerinden Sunumu2019/08/05Hukuk2019-08-05 10:43:25
İcra ve İflas Kanununa Göre İstihkak2019/08/05Hukuk2019-08-05 10:27:14
Türkiye’de Bilişim Suçları ve Cezaları2019/07/18Hukuk2019-07-18 09:26:34
Uygulamada Mal Rejimi Davaları2019/07/18Hukuk2019-07-18 09:25:18
Saklı Paylı Mirasçı ve Tenkis Davası2019/07/18Hukuk2019-07-18 09:05:47
Spor Salonlarındaki Kazalarda, Yaralanmalarda ve Sakatlanmalarda İşletmelerin Sorumluluğu2019/07/18Makaleler2019-07-18 09:00:35
Size en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz.